LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN TỪ NGÀY 14/9 - 18/9

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN
(Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)
Thứ Ngày giờ Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự
2 14/9/2020 7h00' Trực báo đầu tuần Phòng họp UBND xã       Toàn thể cán bộ xã
8h00' Họp BTV Đảng ủy xã Phòng họp UBND xã       05 Đ/c trong BTV Đảng ủy
13h30' Hội LHPN huyện kiểm tra công tác Hội cuối năm Phòng họp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện       Đ/c Nhân, Đ/c Ca
14h00' BTV Huyện ủy làm việc với BTV Đảng ủy xã Hội trường UBND xã       Ở Huyện: Đại diện Thường trực Huyện ủy; Đ/c Ngô Văn Nhanh, Đ/c Nguyễn Văn Thọ; Đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo Phòng KT-HT, Phòng TN&MT, Phòng TC-KH, Phòng Nội vụ, Phòng VH-TT, Phòng GD&ĐT, Ban Quản lý Dự án-Quỹ đất, Văn phòng HĐND&UBND huyện.
       Ở xã: Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Huệ-BTV, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Tám, Đ/c Anh, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Duy, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến.
14h00' Khảo sát tuyến kênh đồng Găng nối tiếp, kiểm tra định hướng việc mở rộng đường giao thông tại Tổ 4A, 4B, đồng Cả, đường kênh chính Cây Thông Tập trung tại Nhà sinh hoạt thôn Phước Thượng để đi thực địa         Đ/c Việt, Đ/c Ngọc, Đ/c Thiệp; Đ/c Thơ-Bí thư Chi bộ, Đ/c Nga-Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân cư số 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B thôn  Phước Thượng (Giao Đ/c Ngọc phối hợp với Đ/c Việt tham mưu ND và TP, VP ra GM).
3
15/9/2020
7h30' Bàn việc thực hiện Phương án Phát triển sản xuất năm 2020 Phòng họp UBND xã         Xã: TT. UBND xã, Đ/c Tuấn, Đ/c Tuyết, Đ/c Việt, Đ/c Mai.
        Giám đốc HTX NN Quế Thuận, Giám đốc HTX NN Phong Phú.
7h30' Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp Phòng họp Huyện ủy
Quế Sơn
         Đ/c Nhân, Đ/c Ca
08h00' Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Hội trường UBND xã          Đ/c Hiền, Đ/c Nghĩa, Đ/c Cường, Đ/c Bưởi, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Duy, Đ/c Đông.
13h30' Họp Hội đồng xét duyệt chính sách xã xem xét việc bổ sung hồ sơ đề nghị tiếp tục hưởng chính sách người HĐKC và con đẻ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học Phòng họp UBND xã        Xã: Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Việt, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ-TPHT, Đ/c Trường, Đ/c Hùng, Đ/c Nhân, Đ/c Trinh, Đ/c Sanh, Đ/c Hồng.
      
Thôn: Trưởng thôn, Tổ trưởng TCS 5 thôn.
14h00' Họp BCH Công đoàn cơ sở xã Phòng họp UBND xã         Đ/c Tiên, Đ/c Việt, Đ/c Hồng, Đ/c Trinh
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC 2B         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi,  Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
        Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC 2B.416/9/2020
7h30' Tổ chức thực hành lớp chế biến món ăn Tại nhà Phụ nữ        Hội viên Phụ nữ xã Quế Thuận
07h30' Giải quyết tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Đắc Tấn và bà Phan Thị Tân thôn Phước Thành Phòng họp UBND xã        Xã: Đ/c Bưởi, Đ/c Thiệp, Đ/c Ngọc, Đ/c Hùng, Đ/c trường, Đ/c Huệ, Đ/c Nhân, Đ/c Sanh, Đ/c Hồng, Đ/c Duy
      Thôn: Đ/c Đề-Trưởng thôn, Đ/c Lễ-Trưởng ban CTMT thôn Phước Thành, bà Phan Thị Tân, ông Nguyễn Đắc Tấn.    
13h30' Sinh hoạt đoàn viên Công đoàn xã tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Quế Sơn Phòng họp UBND xã        Toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn xã
14h00' Làm việc với ông Cao Đình Hải và bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên thôn Phước Thành về một số nội dung liên quan đến xây dựng Phòng Tiếp công dân xã        TT.UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết; Đ/c Đề-Trưởng thôn Phước Thành; ông Cao Đình Hải, bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên (VP tham mưu ra GM cùi)
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC 5A         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC 5A.
5
17/9/2020
7h30' Họp nhân dân tuyến đường Đặng Văn Thành đi xã Phú Thọ Nhà sinh hoạt thôn Phú Dương cũ         Xã: Thường trực HĐND xã, Trưởng Khối Dân vận; Đ/c Công, Đ/c Bưởi, Đ/c Thiệp, Đ/c Ngọc, Đ/c Huệ-TP, Đ/c Trinh, Đ/c Trường, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Hồng, Đ/c Nhân, Đ/c Duy, Đ/c Sanh.
        Thôn: Đ/c Quán, Đ/c Hương, CHT Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh thôn Phước Dương.
13h30' Họp lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công nghiệp Gò Đồng Mặt Hội trường UBND xã         Mời: Đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, Đại diện Lãnh đạo Phòng KTHT huyện, Phòng TNMT huyện, Phòng NN huyện, Ban Quản lý Dự án-Quỹ đất huyện, Đại diện Công ty TNHH TM-DV Minh Tiến, Đơn vị Tư vấn Thiết kế;
        Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Huệ-BTV, Đ/c Hiền, Đ/c Tám, Đ/c Bưởi, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Thiệp, Đ/c Việt, Đ/c Huệ-TPHT, Đ/c Ngọc, Đ/c Tuyết, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Duy; Đ/c Quán-BT Chi bộ, Đ/c Hương-Trưởng thôn Phước Dương; Các đồng chí Lão thành cách mạng, các Đ/c Nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ và một số thành phần liên quan (Giao Đ/c Thiệp tham mưu TP, VP ra GM).
19h00' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng Tổ 5B         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC 5B
6
18/9/2020
7h30' Trao đổi một số nội dung liên quan đến đơn xin khiếu nại của nhân dân tổ 3, thôn Phước Thành về việc xây dựng nghĩa trang tại gò Ông Mai Phòng họp UBND xã         TT. UBND xã, đ/c Bưởi, Đ/c Thiệp, Đ/c Ngọc, Đ/c Tuyết, Đ/c Huệ, đ/c Việt; Đ/c Đề-Tr.Thôn, Lễ-M.Tr, hộ Nguyễn Lâm Thành, Mai Thị Hương, Nguyễn Thị Tuấn, Nguyễn Thị Cúc, Trần Từ Tạo, Nguyễn Thị Hương, Võ Quý
13h30' Họp Khối Dân vận Đảng ủy xã Phòng họp UBND xã         Đ/c Tiên, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Duy, Đ/c Thái.
13h30' Thường trực UBND xã đi thực địa kiểm tra các kiến nghị của nhân dân Tập trung tại Trụ sở UBND xã để đi thực địa         Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ TP, Đ/c Ngọc 
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC số 6         Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC số 6.
Kính đề nghị các Đ/c có thành phần dàn xếp thời gian công việc để dự họp đúng thành phần, thời gian (Lịch công tác thay cho giấy mời)
        Quế Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2020
         CHỦ TỊCH
        (đã ký)
            Đinh Quang Công

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây