LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN TỪ NGÀY 21/9 - 25/9

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN
(Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020)
Thứ Ngày giờ Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự
2 21/9/2020 7h00' Trực báo cơ quan đầu tuần  Phòng họp UBND xã        - Toàn thể cán bộ xã
08h00' Dự Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Dân sự  HT xét xử Tòa án nhân dân huyện        - Đ/c Hiền, Đ/c Thiệp
08h30' Thông qua Dự thảo Kế hoạch xã đạt chuẩn Nông thôn mới  Phòng họp UBND xã        - Toàn BCH Đảng bộ xã, Đ/c Việt, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh.
13h30' Dự Hội nghị công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 Hội trường Huyện ủy        - Đ/c Tiên, Đ/c Anh
14h00' Họp Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Công, Đ/c Tiên, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC số 5B        Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
      
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC sô 5B.

3

22/9/2020
07h30' Họp trao đổi việc giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường giao thông nội đồng đoạn Tám Hảo đi ông Huỳnh; việc mở rộng tuyến đường theo kênh chính hồ Cây Thông đoạn từ Nhà quản lý hồ đi gò Mận Nhà sinh hoạt thôn Phước Thượng        - TT. UBND xã, Đ/c Tiên, Đ/c Nhân, Đ/c Sanh, Đ/c Hồng, Đ/c Tuyết, Đ/c Cảnh, Đ/c Duy, Đ/c Việt, Đ/c Ngọc, Đ/c Chiến, Đ/c Tuấn, Đ/c Thiệp.
       - Ở thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nguyên, Đ/c Nam, Đ/c Toàn, Đ/c Oanh thôn Phước Thượng.
       Ông: Đinh Hữu Dũng-Tổ trưởng TDC 3A, ông Đinh Đức Châu-Tổ trưởng TDC 3B thôn Phước Thượng.
       Bà: Đinh Thị Nhân-Tổ 1, ông Đinh Đức Thi-Tổ trưởng TDC số 1, ông Phan Văn Phát-Tổ trưởng Tổ Tự quản Tổ 1 thôn Phước Thượng.
       (Giao đ/c Việt tham mưu mời thêm TP liên quan, VP ra GM).
13h30' Họp xem xét việc bổ sung hồ sơ đề nghị tiếp tục hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến  bị nhiễm chất độc hóa học Phòng họp UBND xã        - Xã: Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, TT.UBND xã, Đ/c Bưởi, Đ/c Hùng, Đ/c Một.
       -
Thôn: Đ/c Phan Văn Nhơn, Đ/c Nguyễn Văn Thạnh, Đ/c Trần Thị Bằng, Đ/c Nguyễn Thị Lập, Đ/c Bùi Tuần, Đ/c Võ Văn Chánh.
14h00' Họp BCH Hội CCB xã Phòng làm việc
Hội CCB xã
       - 11 Đ/c trong BCH Hội CCB xã
  Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC số 6        Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
      
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC sô 6.

4

23/9/2020
7h30 Tập huấn công tác bảo vệ Trẻ em (03 ngày) HT Khách sạn Trâm Anh          - Đ/c Nghĩa
13h30' Kiểm tra công tác Tư pháp xã năm 2020 Phòng họp UBND xã           - TT. UBND xã, Đ/c Huệ, Đ/c Ngọc.
14h00' Làm việc với ông Cao Đình Hải và bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên thôn Phước Thành về một số nội dung liên quan đến xây dựng Phòng Tiếp công dân xã          - Đ/c Công, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến.
         - Thôn: Đ/c Đề-Trưởng thôn Phước Thành; ông Cao Đình Hải, bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên (VP tham mưu ra GM cùi)
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC số 8        - Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       -
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC số 8.

5

24/9/2020
7h30' Tập huấn công tác Hội CCB  (02 ngày) Hội trường Khách sạn Hương Sưa-Tam Kỳ        - Đ/c Duy
7h30' Trao đổi một số nội dung liên quan đến đơn xin khiếu nại của nhân dân Tổ 3, thôn Phước Thành về việc xây dựng nghĩa trang tại gò Ông Mai Phòng họp UBND xã         TT. UBND xã, đ/c Bưởi, Đ/c Thiệp, Đ/c Ngọc, Đ/c Tuyết, Đ/c Huệ, Đ/c Việt; Đ/c Đề-Tr.Thôn, Lễ-M.Tr; hộ Nguyễn Lâm Thành, Mai Thị Hương, Nguyễn Thị Tuấn, Nguyễn Thị Cúc, Trần Tự Tạo, Nguyễn Thị Hương, Võ Quý
7h30' Bàn giao công việc PCT.HĐND xã Phòng làm việc PCT. HĐND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Tám
10h00' Họp Ban vận động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Phòng họp UBND xã        - Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Bưởi, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Trường.        
14h00' Nghiệm thu công trình kênh chính hồ Cây Thông Phòng họp UBND xã        - Mời: Đại diện Phòng Nông nghiệp huyện Quế Sơn, Chi nhánh Thủy lợi Quế Sơn.
       - Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã; Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Tuấn, Đ/c Oanh, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Duy; Đ/c Nga-Trưởng thôn Phước Thượng.
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà Tổ trưởng TDC số 9        - Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       -
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn, Tổ trưởng TDC số 9.
6
25/9/2020
07h30' Trao đổi một số nội dung liên quan đến đất đai của ông Trương Văn Hường (Đất bán đấu giá tài sản trước đây) Phòng họp UBND xã        - Xã: Đ/c Công, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ, Đ/c Ngọc, Đ/c Tuyết.
       -
Thôn: ông Trương Văn Hường, ông Trương Vĩ Lê thôn Phước Ninh.
13h30' Đánh giá kết quả việc lập hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Phòng họp UBND xã        - Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
       -
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn
        Quế Thuận, ngày 18 tháng 9 năm 2020
         CHỦ TỊCH
                (Đã ký)
            Đinh Quang Công

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây