LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN TỪ NGÀY 28/9/2020 - 02/10/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN XÃ QUẾ THUẬN
(Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)
Thứ Ngày giờ Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự
2 28/9/2020 7h00 Trực báo cơ quan đầu tuần  Phòng họp UBND xã         - Toàn thể cán bộ xã
7h30' Dự Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2020-2021 Trường Mẫu Giáo
Quế Thuận
        - Theo thành phần mời
8h00' Trao đổi một số nội dung liên quan đến đơn khiếu nại của nhân dân Tổ 3 thôn Phước Thành về việc xây dựng khu cải táng tại gò ông Mai Phòng họp UBND xã         - Xã: TT. UBND xã, Đ/c Bưởi, Đ/c Thiệp, Đ/c Ngọc, Đ/c Tuyết, Đ/c Huệ TP, Đ/c Việt.
        - Thôn: Đ/c Đề, Đ/c Lễ; các hộ dân.
8h00' Tổ kiểm tra liên ngành đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo trong dịp Tết Trung thu năm 2020 (02 ngày) Các cơ sở
sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn xã
        - Đ/c Cường, Đ/c Việt, Đ/c Trinh, Đ/c Tuấn, Đ/c Cảnh, Đ/c Trường, Đ/c Chiến, Đ/c Ngọc, Đ/c Diễm.
13h30' Dự Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2020-2021 Trường Tiểu học
Quế Thuận
        - Theo thành phần mời
14h00' Đảng ủy xã tiếp công dân về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyên Văn Tỵ thôn Phước Dương Phòng họp UBND xã         - Đ/c Thanh, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ-TPHT, Đ/c Trường.
3
29/9/2020
7h30' Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 9 tháng đầu năm và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ (2020-2025) Hội trường UBND xã          - Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ xã
07h30' Dự tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng (02 ngày) Hội trường Huyện ủy          - Đ/c Tiên
8h00' Kiểm tra các mốc quy hoạch Cụm Công nghiệp gò Đồng Mặt Đi thực địa          - TT.UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Hương-Tr. thôn Phước Dương, Đ/c Tín-Tr. thôn Phong Phú.
13h30' Hội nghị UBMTTQVN xã lần thứ 8, nhiệm kỳ (2019-2024) và Sơ kết 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 Hội trường UBND xã          - Đại biểu Đảng ủy-HĐND-UBND, Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã; thành viên UBMTTQVN xã nhiệm kỳ (2019-2024).
19h30' Hoàn thành hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM Kiểu mẫu thôn Phước Thượng Nhà sinh hoạt
thôn Phước Thượng
       Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Bưởi, Đ/c Sanh, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Cường Y tế, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Ngọc, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Hùng, Đ/c Trường, Đ/c Đông Cao tuổi, Đ/c Duy, Đ/c Nghĩa, Đ/c Ca.
      
Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga, Đ/c Nam, Đ/c Nguyên, Đ/c Oanh, Đ/c Toàn.
       (Giao Đ/c Việt tham mưu mời thêm TP Tổ trưởng TDC-các hộ dân, VP ra GM)
4
30/9/2020
7h00' Hội nghị phát động Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Phổ biến kiến thức pháp luật và lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020 Nhà sinh hoạt thôn Phước Dương          - Thường trực UBND, Thường trực UBMTTQVN xã; Đ/c Cảnh, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ-TPHT, Đ/c Chiến, Đ/c Tuyết.
7h30' Ban KTXH họp công bố Quyết định giám sát UBND xã về công tác tiếp nhận và giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tranh chấp của nhân dân năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020 Phòng họp UBND xã          - Đ/c Thanh, Đ/c Công,  Đ/c Nhân, Đ/c Sanh, Đ/c Việt, Đ/c Ngọc, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết, Đ/c Thảo, Đ/c Thơ.
13h30 Họp giải quyết việc mở rộng nền đường tuyến 8 Hảo đi ông Huỳnh; giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến kênh đồng Găng (nối tiếp). Phòng họp UBND xã         - Xã: TT. UBND xã, Đ/c Tiên, Đ/c Tám, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Thiệp, Đ/c Ngọc, Đ/c Sanh, Đ/c Hồng, Đ/c Nhân.
        - Thôn: Đ/c Thơ, Đ/c Nga.
        - Ông: Phan Văn Minh, ông Đinh Hữu Hai tổ 3B thôn Phước Thượng (ND 1).
        - Ông: Nguyễn Quý thôn Phước Dương (ND 2)
5 1/10/2020 7h00' Hội nghị phát động Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Phổ biến kiến thức pháp luật và lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020 Nhà sinh hoạt thôn Phước Ninh          - Thường trực UBND, Thường trực UBMTTQVN xã; Đ/c Cảnh, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ-TPHT, Đ/c Chiến, Đ/c Tuyết.
7h30' Tham gia khảo sát mô hình "Chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ khang trang, sạch đẹp" tại thôn Phước Thượng (01 ngày) Nhà sinh hoạt thôn Phước Thượng          - Xã: Đ/c Tiên, Đ/c Bưởi, Đ/c Huệ-UV.BTV, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Duy, Đ/c Oanh, Đ/c Ca, Đ/c Mai, Đ/c Thái.
         - Thôn: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT thôn; Tổ trưởng 13 TDC thôn Phước Thượng.
08h00' Đội QLTT Xây dựng huyện làm việc với các cơ quan liên quan và UBND xã về kiểm tra, xử lý việc xây dựng trái phép tại xã Quế Thuận Phòng họp Đội QLTT Xây dựng huyện          - ĐD. Phòng KT-HT huyện.
         - ĐD. Phòng TN-MT huyện.
         - TT.UBND xã, Đ/c Thiệp.
         - Ông: Nguyễn Văn Tới, bà: Ngô Thị Thuận.
14h00' Họp TT. HĐND, các Ban của HĐND, Tổ trưởng các Tổ HĐND xã Phòng họp UBND xã          - Đ/c Thanh, Đ/c Tám, Đ/c Nhân, Đ/c Việt, Đ/c Bưởi, Đ/c Hùng, Đ/c Thơ, Đ/c Hòa, Đ/c Hương, Đ/c Sáu, Đ/c Xuyên, Đ/c Tùng, 
6 2/10/2020 7h30 Họp triển khai công tác tiêm phòng đợt II, công tác phòng chống thiên tai, công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản-Trật tự xây dựng, thực hiện Dự án phát triển sản xuất năm 2020; công tác đấu giá thuê đất 5% tại các thôn Hội trường UBND xã         - TT. Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thành viên UBND; Thường trực UBMTTQVN xã; Đ/c Trường, Đ/c Hùng, Đ/c Thiệp, Đ/c Ngọc, Đ/c Cường-YT, Đ/c Huệ-TPHT, Đ/c Nghĩa, Đ/c Sanh, Đ/c Mai, Đ/c Việt, Đ/c Tuấn, Đ/c Trinh, Đ/c Tuyết, Đ/c Nhân, Đ/c Bưởi, Đ/c Hồng, Đ/c Duy.
        - Hiệu trưởng Trường THCS, TH, MG; GĐ.HTXNN Quế Thuận, GĐ.HTXNN Phong Phú;
Trưởng thôn 5 thôn.
        - Thú y viên: ông Trương Huyền Trường, ông Nguyễn Trần Ngọc Tuấn Sơn.
        (ND đất 5%: Đ/c Thiệp tham mưu thêm TP, VP ra GM)
13h30' Huyện kiểm tra Công tác Tư pháp xã năm 2020 Phòng họp UBND xã         - TT. UBND xã, Đ/c Huệ-TPHT, Đ/c Ngọc.
 
        Quế Thuận, ngày 25 tháng 9 năm 2020
         CHỦ TỊCH
                                                                (Đã ký)
            Đinh Quang Công

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây