LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT.HĐND, UBND, UBMT TỪ NGÀY 22/02 ĐẾN HẾT NGÀY 27/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN
(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021)
Thứ Ngày giờ Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự
2 22/02/2021 8h00' Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến khu nghĩa trang Gò Tranh thôn Phước Thượng. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Tám, Đ/c Hùng, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Việt, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Tuấn;
       - Đ/c Thơ-BT. Chi bộ, Đ/c Nga - Tr thôn Phước Thượng;
       - Công ty Cổ phần TVXD Cẩm Lệ Việt, Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Sơn Phát.
13h30' Hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tám, Đ/c Công, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Cường, Đ/c Cảnh, Đ/c Bưởi, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Duy, Hiệu trưởng trường THCS, Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT 05 thôn.
3 23/02/2021 7h30' Họp Tổ công tác thanh lý Hợp đồng đất 5% thôn Phước Dương và thôn Phong Phú. Phòng họp UBND xã        - TT.UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Việt, Đ/c Duyên, Đ/c Tuấn, Nghĩa.
14h00' Làm việc với ông Đinh Đức Hảo thôn Phước Thượng về đất 5% xã quản lý. Phòng họp UBND xã        - TT.UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết;
       - Đ/c Nga-Tr. thôn Phước Thượng.
4 24/02/2021 7h30' Họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Bưởi, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Anh, Đ/c Sanh.
14h00' Họp BCĐ xây dựng Khu dân cư NTMKM thôn Phước Thượng. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Duy, Đ/c Trinh, Đ/c Sanh, Đ/c Tuyết, Đ/c Hùng, Đ/c Ca, Đ/c Nghĩa, Đ/c Cường, Đ/c Thiệp, Đ/c Việt, Đ/c Ngọc, Đ/c Huệ-TP, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tiên, Đ/c Tám, Đ/c Thu, Đ/c Tuấn, Đ/c Duyên;
       - Đ/c Thơ-BT. Chi bộ, Đ/c Nga - Tr thôn Phước Thượng; 


525/2/2021
7h30' Trực báo công tác Kiểm tra Giám sát, công tác Dân vận. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Tiên, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Bưởi, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Oanh, Đ/c Duy, Đ/c Mai, Đ/c Ca, Đ/c Nghĩa, Đ/c Thu, Đ/c Xí, Đ/c Thái;
       - Bí thư 10 Chi bộ trực thuộc.
8h00' Dự chi trả tiền hỗ trợ đền bù GPMB xây dựng trường THPT Trần Đại Nghĩa (lần 4). Nhà sinh hoạt
thôn Phước Thành
       - Đại diện Ban Quản lý Dự án-Quỹ đất huyện;
       - TT.UBND xã, Đ/c Thiệp; Đ/c Tùng-Tr.th Phước Thành;
       - Các hộ dân có danh sách chi trả.
13h30' Họp cán bộ Khối quản lý Nhà nước. Phòng họp UBND xã        - Toàn thể cán bộ Khối QLNN.
6 26/02/2021 7h30' Họp thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng xã NTM và Kế hoạch xã đạt chuẩn NTM.  Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Việt.
Đi thực địa kiểm tra giải quyết đơn báo cáo của ông Huỳnh Ngọc Đông thôn Phong Phú. Tập trung tại tiền sảnh Trụ sở làm việc xã để đi thực địa        - Đ/c Cảnh, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ-TP;
       - Đ/c Tín-Tr.thôn Phong Phú.
9h00' Gặp mặt các Thanh niên nhập ngũ năm 2021. Phòng họp UBND xã        - Các Đ/c trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, TV.UBND, TT.UBMTTQVN xã; Trưởng các ban ngành, Hội, đoàn thể xã;
       - Các Thanh niên nhập ngũ.
13h30' Trực báo Cơ quan cuối tuần. Phòng họp UBND xã        - Toàn thể cán bộ Cơ quan xã.
15h00' Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện. Hội trường
BCH Quân sự huyện
       - Đ/c Công, Đ/c Chiến.
15h30' Các Đ/c được phân công phụ trách chở Thanh niên nhập ngũ có mặt tại xã để xe chở lên BCH Quân sự huyện. Tiền sảnh
Trụ sở làm việc xã
       - Các Đ/c trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, TV.UBND, TT.UBMTTQVN xã; Trưởng các ban ngành, Hội, đoàn thể xã; Các Đ/c được phân công phụ trách TN.
7 27/02/2021 5h30' Dự Lễ giao, nhận quân năm 2021. Ban CHQS huyện Quế Sơn        - Đ/c Thanh, Đ/c Công, Đ/c Chiến.
14h00' Dự sinh hoạt thường kỳ các Chi bộ thôn tháng 2/2021. Nhà sinh hoạt
nhân dân các thôn
       - Các Đ/c được phân công phụ trách;
       - Đảng viên các Chi bộ.
Kính đề nghị các Đ/c có thành phần dàn xếp thời gian công việc để dự họp đúng thành phần và thời gian (Lịch công tác thay cho giấy mời)
          Quế Thuận, ngày 19 tháng  02 năm 2020
                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                CHỦ TỊCH
                                                    (Đã ký)
                                             Đinh Quang Công
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG ỦY, TT. HĐND, UBND, UBMT XÃ QUẾ THUẬN
(Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021)
Thứ Ngày giờ Nội dung Địa điểm Thành phần tham dự
2 22/02/2021 8h00' Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến khu nghĩa trang Gò Tranh thôn Phước Thượng. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Tám, Đ/c Hùng, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Việt, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Tuấn;
       - Đ/c Thơ-BT. Chi bộ, Đ/c Nga - Tr thôn Phước Thượng;
       - Công ty Cổ phần TVXD Cẩm Lệ Việt, Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Sơn Phát.
13h30' Hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tám, Đ/c Công, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Cường, Đ/c Cảnh, Đ/c Bưởi, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Duy, Hiệu trưởng trường THCS, Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT 05 thôn.
3 23/02/2021 7h30' Họp Tổ công tác thanh lý Hợp đồng đất 5% thôn Phước Dương và thôn Phong Phú. Phòng họp UBND xã        - TT.UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết, Đ/c Trinh, Đ/c Việt, Đ/c Duyên, Đ/c Tuấn, Nghĩa.
14h00' Làm việc với ông Đinh Đức Hảo thôn Phước Thượng về đất 5% xã quản lý. Phòng họp UBND xã        - TT.UBND xã, Đ/c Thiệp, Đ/c Tuyết;
       - Đ/c Nga-Tr. thôn Phước Thượng.
4 24/02/2021 7h30' Họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Bưởi, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Anh, Đ/c Sanh.
14h00' Họp BCĐ xây dựng Khu dân cư NTMKM thôn Phước Thượng. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Chiến, Đ/c Cảnh, Đ/c Duy, Đ/c Trinh, Đ/c Sanh, Đ/c Tuyết, Đ/c Hùng, Đ/c Ca, Đ/c Nghĩa, Đ/c Cường, Đ/c Thiệp, Đ/c Việt, Đ/c Ngọc, Đ/c Huệ-TP, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Tiên, Đ/c Tám, Đ/c Thu, Đ/c Tuấn, Đ/c Duyên;
       - Đ/c Thơ-BT. Chi bộ, Đ/c Nga - Tr thôn Phước Thượng; 


525/2/2021
7h30' Trực báo công tác Kiểm tra Giám sát, công tác Dân vận. Phòng họp UBND xã        - Đ/c Tiên, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Nhân, Đ/c Hồng, Đ/c Bưởi, Đ/c Cảnh, Đ/c Chiến, Đ/c Oanh, Đ/c Duy, Đ/c Mai, Đ/c Ca, Đ/c Nghĩa, Đ/c Thu, Đ/c Xí, Đ/c Thái;
       - Bí thư 10 Chi bộ trực thuộc.
8h00' Dự chi trả tiền hỗ trợ đền bù GPMB xây dựng trường THPT Trần Đại Nghĩa (lần 4). Nhà sinh hoạt
thôn Phước Thành
       - Đại diện Ban Quản lý Dự án-Quỹ đất huyện;
       - TT.UBND xã, Đ/c Thiệp; Đ/c Tùng-Tr.th Phước Thành;
       - Các hộ dân có danh sách chi trả.
13h30' Họp cán bộ Khối quản lý Nhà nước. Phòng họp UBND xã        - Toàn thể cán bộ Khối QLNN.
6 26/02/2021 7h30' Họp thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng xã NTM và Kế hoạch xã đạt chuẩn NTM.  Phòng họp UBND xã        - Đ/c Thanh, Đ/c Tiên, Đ/c Công, Đ/c Hiền, Đ/c Huệ-UBMT, Đ/c Việt.
Đi thực địa kiểm tra giải quyết đơn báo cáo của ông Huỳnh Ngọc Đông thôn Phong Phú. Tập trung tại tiền sảnh Trụ sở làm việc xã để đi thực địa        - Đ/c Cảnh, Đ/c Thiệp, Đ/c Huệ-TP;
       - Đ/c Tín-Tr.thôn Phong Phú.
9h00' Gặp mặt các Thanh niên nhập ngũ năm 2021. Phòng họp UBND xã        - Các Đ/c trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, TV.UBND, TT.UBMTTQVN xã; Trưởng các ban ngành, Hội, đoàn thể xã;
       - Các Thanh niên nhập ngũ.
13h30' Trực báo Cơ quan cuối tuần. Phòng họp UBND xã        - Toàn thể cán bộ Cơ quan xã.
15h00' Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện. Hội trường
BCH Quân sự huyện
       - Đ/c Công, Đ/c Chiến.
15h30' Các Đ/c được phân công phụ trách chở Thanh niên nhập ngũ có mặt tại xã để xe chở lên BCH Quân sự huyện. Tiền sảnh
Trụ sở làm việc xã
       - Các Đ/c trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, TV.UBND, TT.UBMTTQVN xã; Trưởng các ban ngành, Hội, đoàn thể xã; Các Đ/c được phân công phụ trách TN.
7 27/02/2021 5h30' Dự Lễ giao, nhận quân năm 2021. Ban CHQS huyện Quế Sơn        - Đ/c Thanh, Đ/c Công, Đ/c Chiến.
14h00' Dự sinh hoạt thường kỳ các Chi bộ thôn tháng 2/2021. Nhà sinh hoạt
nhân dân các thôn
       - Các Đ/c được phân công phụ trách;
       - Đảng viên các Chi bộ.
Kính đề nghị các Đ/c có thành phần dàn xếp thời gian công việc để dự họp đúng thành phần và thời gian (Lịch công tác thay cho giấy mời)
          Quế Thuận, ngày 19 tháng  02 năm 2020
                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                CHỦ TỊCH
                                                    (Đã ký)
                                             Đinh Quang Công

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây